Bandoa – Xehetasun azterketaren hasierako onespena – 1 poligonoko 424 eta 425 lurzatiak