Bandoa – Xehetasun-azterketa 3 poligonoko 145 lurzatian