Aldaketa, Udalaren Antolamendu Planeko determinazio egituratzaileetan, lurzoru urbanizaezinaren esparruan, eraikinak ezartzeko baldintza orokorrei buruz (31. artikulua). Behin betiko onespena.