Bandoa – 2021eko plantilla organikoaren aldaketa – Kontuhartzailea-diruzaintza plaza