Bandoa – Akats zuzenketa, honako honen behin betiko onespenean: aldaketa Udal Planean, AR-4 eremuko SR-7 sektoreko UE-26 unitatean.