Bandoa – Aldaketa, eskribonea eraikinaren beheko solairuan dauden lanerako espazio partekatuei edo coworking-ei dagozkioen erabilera eta prezioak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena