Bandoa – Biztanleen udal erroldan ofizioz baja ematea