Energia elektrikoa, gasbideak eta beste hidrokarburo batzuk garraiatu eta banatzeko instalazioen bidez tokiko jabari publikoa modu pribatiboan erabiltzeagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala. Hasierako onespena.