Ordenantzaren aldaketa, landa-bide publikoak erabiltzeko eta aprobetxatzeko. Behin betiko onespena.