Aldi baterako enplegua egonkortu eta finkatzeko ezohiko prozesua

2022-12-05
Oferta de empleo público

OHAR GARRANTZITSUA: deialdietan parte hartzeko eskabideak telematikoki aurkeztu beharko dira nahitaez. Eskaerak eta autobalorazio-dokumentuak modu digitalean edo eskuz sinatu behar dira, eta Egoitza Elektronikoaren Erregistroaren bidez aurkeztu behar dira, esteka honetan dago eskuragarri: ERREGISTROA

UDALEKO LANGILEEN MEREZIMENDUEN LEHIAKETA

 • Deialdiaren oinarriak argitaratuak 263 zenbakiko NAOn 2022-12-30ean IRAGARKIA
 • II. eranskina. Deialdian parte hartzeko eskabidea (merezimendu-lehiaketa)  EREDUA
 • III. eranskina. Merezimenduak autobaloratzeko agiria  EREDUA

UDALEKO LANGILEEN OPOSIZIO-LEHIAKETA

 • Deialdiaren oinarriak argitaratuak 263 zenbakiko NAOn 2022-12-30ean IRAGARKIA
 • II. eranskina. Deialdian parte hartzeko eskabidea (Oposizio-lehiaketa) EREDUA
 • III. eranskina. Merezimenduak autobaloratzeko agiria  EREDUA

OLARTEGI SLko LANGILEEN MEREZINDUEN LEHIAKETA

 • Deialdiaren oinarriak argitaratua 263 zenbakiko NAOn 2022-12-30ean  IRAGARKIA
 • II. eranskina. Deialdian parte hartzeko eskabidea (merezimendu-lehiaketa) EREDUA
 • III. eranskina. Merezimenduak autobaloratzeko agiri   EREDUA

ANDRA-MARI EGOITZAKO LANGILEEN MEREZIMENDU LEHIAKETA

 • Deialdiaren oinarriak argitaratua 263 zenbakiko NAOn 2022-12-30ean IRAGARKIA
 • II. eranskina. Deialdiaren parte hartzeko eskabidea (merezimendu-lehiaketa) EREDUA
 • III. eranskina. Merezimenduak autobaloratzeko agiria  EREDUA

ANDRA-MARI EGOITZAKO LANGILEEN OPOSIZIO-LEHIAKETA

 • Deialdiaren oinarriak argitaratua 263 zenbakiko NAOn 2022-12-30ean IRAGARKIA
 • II. eranskina. Deialdian parte hartzeko eskabidea (Oposizio-lehiaketa) EREDUA
 • III. eranskina. Merezimenduak autobaloratzeko agiria  EREDUA