Udaleko Zerbitzu anitzetako langilearen (Mendizaina) lanpostu huts bat lekualdatze-lehiaketa bidez betzeko deialdia